Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 30/04/2016)

Giải tám 32
Giải bảy 432
Giải sáu 1013 7211 5231
Giải năm 8636
Giải tư
24706 13781 11795
36556 05096 59161 23313
Giải ba 59072 71278
Giải nhì 10607
Giải nhất 96609
Đặc biệt 23618

Đầu đuôi

0 6 7 9
1 1 3 3 8
2  
3 1 2 2 6
4  
5 6
6 1
7 2 8
8 1
9 5 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 27/04/2016)

Giải tám 72
Giải bảy 454
Giải sáu 8064 5102 9588
Giải năm 5517
Giải tư
11161 44445 58497
94200 61010 45977 70155
Giải ba 81632 75423
Giải nhì 73918
Giải nhất 49575
Đặc biệt 70123

Đầu đuôi

0 0 2
1 0 7 8
2 3 3
3 2
4 5
5 4 5
6 1 4
7 2 5 7
8 8
9 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 23/04/2016)

Giải tám 16
Giải bảy 573
Giải sáu 7015 4566 5660
Giải năm 7866
Giải tư
86021 65228 65757
73240 60889 90519 55117
Giải ba 51752 16742
Giải nhì 56268
Giải nhất 02240
Đặc biệt 97309

Đầu đuôi

0 9
1 5 6 7 9
2 1 8
3  
4 0 0 2
5 2 7
6 0 6 6 8
7 3
8 9
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 20/04/2016)

Giải tám 23
Giải bảy 719
Giải sáu 4092 3717 0290
Giải năm 7160
Giải tư
80075 98640 43910
44058 01257 42875 47602
Giải ba 39148 63545
Giải nhì 11257
Giải nhất 60160
Đặc biệt 16622

Đầu đuôi

0 2
1 0 7 9
2 2 3
3  
4 0 5 8
5 7 7 8
6 0 0
7 5 5
8  
9 0 2
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 16/04/2016)

Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 5500 8034 8733
Giải năm 9786
Giải tư
05782 27029 04492
69508 13357 27207 01318
Giải ba 32380 97358
Giải nhì 73215
Giải nhất 93504
Đặc biệt 07163

Đầu đuôi

0 0 4 7 7 8
1 5 5 8
2 9
3 3 4
4  
5 7 8
6 3
7  
8 0 2 6
9 2
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 13/04/2016)

Giải tám 27
Giải bảy 184
Giải sáu 2824 4002 4546
Giải năm 7311
Giải tư
62774 39584 62839
62521 72870 42212 30076
Giải ba 95660 44937
Giải nhì 27097
Giải nhất 86152
Đặc biệt 44679

Đầu đuôi

0 2
1 1 2
2 1 4 7
3 7 9
4 6
5 2
6 0
7 0 4 6 9
8 4 4
9 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 09/04/2016)

Giải tám 11
Giải bảy 591
Giải sáu 6838 9373 1052
Giải năm 1939
Giải tư
65076 41895 75026
79341 36139 72424 02225
Giải ba 47651 38253
Giải nhì 97747
Giải nhất 93840
Đặc biệt 01971

Đầu đuôi

0  
1 1
2 4 5 6
3 8 9 9
4 0 1 7
5 1 2 3
6  
7 1 3 6
8  
9 1 5
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 06/04/2016)

Giải tám 41
Giải bảy 160
Giải sáu 7853 8664 5075
Giải năm 2187
Giải tư
36072 53800 28196
05495 09823 04369 41694
Giải ba 70470 62900
Giải nhì 31793
Giải nhất 96518
Đặc biệt 05966

Đầu đuôi

0 0 0
1 8
2 3
3  
4 1
5 3
6 0 4 6 9
7 0 2 5
8 7
9 3 4 5 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 02/04/2016)

Giải tám 37
Giải bảy 825
Giải sáu 9888 5661 3781
Giải năm 0139
Giải tư
25192 91790 87562
92078 11305 13123 54360
Giải ba 95883 99359
Giải nhì 89052
Giải nhất 88351
Đặc biệt 06983

Đầu đuôi

0 5
1  
2 3 5
3 7 9
4  
5 1 2 9
6 0 1 2
7 8
8 1 3 3 8
9 0 2
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán