Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 21/03/2018)

Giải tám 50
Giải bảy 528
Giải sáu 1730 4576 9780
Giải năm 1106
Giải tư
15753 56530 97985
97855 01952 22710 32007
Giải ba 29044 80972
Giải nhì 20995
Giải nhất 22428
Đặc biệt 789899

Đầu đuôi

0 6 7
1 0
2 8 8
3 0 0
4 4
5 0 2 3 5
6  
7 2 6
8 0 5
9 5 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 17/03/2018)

Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 0165 7865 5254
Giải năm 1708
Giải tư
40563 24389 09856
05581 18170 19279 06504
Giải ba 28782 83376
Giải nhì 08424
Giải nhất 90313
Đặc biệt 420215

Đầu đuôi

0 4 8
1 3 5 9
2 4
3  
4  
5 4 6
6 3 5 5 6
7 0 6 9
8 1 2 9
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 14/03/2018)

Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 3662 5537 2292
Giải năm 9996
Giải tư
15514 39382 02049
17220 04558 25582 44983
Giải ba 98773 90804
Giải nhì 35333
Giải nhất 21799
Đặc biệt 488674

Đầu đuôi

0 4
1 4
2 0
3 1 3 7
4 9
5 8
6 2
7 3 4 8
8 2 2 3
9 2 6 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 10/03/2018)

Giải tám 60
Giải bảy 269
Giải sáu 0685 1912 3506
Giải năm 6301
Giải tư
23132 46534 07140
84443 85798 55476 51949
Giải ba 31452 96524
Giải nhì 30810
Giải nhất 49154
Đặc biệt 156147

Đầu đuôi

0 1 6
1 0 2
2 4
3 2 4
4 0 3 7 9
5 2 4
6 0 9
7 6
8 5
9 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 07/03/2018)

Giải tám 04
Giải bảy 567
Giải sáu 9081 3360 5739
Giải năm 6771
Giải tư
17561 72003 82621
55165 77948 16947 90883
Giải ba 92446 39531
Giải nhì 66232
Giải nhất 82343
Đặc biệt 610804

Đầu đuôi

0 3 4 4
1  
2 1
3 1 2 9
4 3 6 7 8
5  
6 0 1 5 7
7 1
8 1 3
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 03/03/2018)

Giải tám 37
Giải bảy 317
Giải sáu 2907 1932 5598
Giải năm 5158
Giải tư
09787 93551 86752
26458 66466 30521 35474
Giải ba 24780 74891
Giải nhì 46984
Giải nhất 56571
Đặc biệt 128902

Đầu đuôi

0 2 7
1 7
2 1
3 2 7
4  
5 1 2 8 8
6 6
7 1 4
8 0 4 7
9 1 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 28/02/2018)

Giải tám 28
Giải bảy 317
Giải sáu 7752 5846 9295
Giải năm 5022
Giải tư
76842 13601 30838
39433 77478 54504 04199
Giải ba 35940 20916
Giải nhì 69083
Giải nhất 84780
Đặc biệt 443127

Đầu đuôi

0 1 4
1 6 7
2 2 7 8
3 3 8
4 0 2 6
5 2
6  
7 8
8 0 3
9 5 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 24/02/2018)

Giải tám 44
Giải bảy 002
Giải sáu 7521 3053 7002
Giải năm 4159
Giải tư
16412 02345 66980
36094 78485 21492 28128
Giải ba 04253 94356
Giải nhì 24426
Giải nhất 86318
Đặc biệt 121750

Đầu đuôi

0 2 2
1 2 8
2 1 6 8
3  
4 4 5
5 0 3 3 6 9
6  
7  
8 0 5
9 2 4
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 21/02/2018)

Giải tám 89
Giải bảy 539
Giải sáu 4600 5242 9564
Giải năm 9449
Giải tư
63177 49078 82985
07228 88908 34353 05417
Giải ba 02725 47515
Giải nhì 17995
Giải nhất 88901
Đặc biệt 668378

Đầu đuôi

0 0 1 8
1 5 7
2 5 8
3 9
4 2 9
5 3
6 4
7 7 8 8
8 5 9
9 5
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán