Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSDN - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDN

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 10/02/2016)

Giải tám 65
Giải bảy 264
Giải sáu 0450 0489 4963
Giải năm 0198
Giải tư
80056 28503 98554
88861 24042 37816 26279
Giải ba 86836 67041
Giải nhì 92340
Giải nhất 69693
Đặc biệt 539683

Đầu đuôi

0 3
1 6
2  
3 6
4 0 1 2
5 0 4 6
6 1 3 4 5
7 9
8 3 9
9 3 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 06/02/2016)

Giải tám 79
Giải bảy 948
Giải sáu 1610 9984 3068
Giải năm 5868
Giải tư
70463 58074 04454
63829 54191 69319 30252
Giải ba 78153 08184
Giải nhì 98007
Giải nhất 13338
Đặc biệt 348869

Đầu đuôi

0 7
1 0 9
2 9
3 8
4 8
5 2 3 4
6 3 8 8 9
7 4 9
8 4 4
9 1
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 03/02/2016)

Giải tám 96
Giải bảy 799
Giải sáu 7775 1461 9281
Giải năm 1613
Giải tư
74225 72764 59898
00060 74153 85479 75895
Giải ba 22981 17087
Giải nhì 84572
Giải nhất 70196
Đặc biệt 619972

Đầu đuôi

0  
1 3
2 5
3  
4  
5 3
6 0 1 4
7 2 2 5 9
8 1 1 7
9 5 6 6 8 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 30/01/2016)

Giải tám 87
Giải bảy 227
Giải sáu 0200 9428 5733
Giải năm 9621
Giải tư
45216 53396 00716
67158 03396 33642 57661
Giải ba 53537 79335
Giải nhì 60773
Giải nhất 79201
Đặc biệt 992843

Đầu đuôi

0 0 1
1 6 6
2 1 7 8
3 3 5 7
4 2 3
5 8
6 1
7 3
8 7
9 6 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 27/01/2016)

Giải tám 51
Giải bảy 820
Giải sáu 2155 7237 6987
Giải năm 0342
Giải tư
76379 80052 41089
12515 04262 27385 43833
Giải ba 83079 92505
Giải nhì 28842
Giải nhất 08046
Đặc biệt 916249

Đầu đuôi

0 5
1 5
2 0
3 3 7
4 2 2 6 9
5 1 2 5
6 2
7 9 9
8 5 7 9
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 23/01/2016)

Giải tám 33
Giải bảy 110
Giải sáu 8349 9995 5316
Giải năm 0253
Giải tư
65427 92058 09226
47880 16791 87333 58655
Giải ba 79157 54303
Giải nhì 64413
Giải nhất 72103
Đặc biệt 701396

Đầu đuôi

0 3 3
1 0 3 6
2 6 7
3 3 3
4 9
5 3 5 7 8
6  
7  
8 0
9 1 5 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 20/01/2016)

Giải tám 39
Giải bảy 553
Giải sáu 5937 5471 0694
Giải năm 9568
Giải tư
60639 78017 74360
27579 02016 40759 49299
Giải ba 85406 52340
Giải nhì 63973
Giải nhất 36072
Đặc biệt 431357

Đầu đuôi

0 6
1 6 7
2  
3 7 9 9
4 0
5 3 7 9
6 0 8
7 1 2 3 9
8  
9 4 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 16/01/2016)

Giải tám 88
Giải bảy 752
Giải sáu 5246 6484 8763
Giải năm 2056
Giải tư
12320 89638 15862
85329 38380 37644 69869
Giải ba 85125 15620
Giải nhì 12725
Giải nhất 50340
Đặc biệt 718820

Đầu đuôi

0  
1  
2 0 0 0 5 5 9
3 8
4 0 4 6
5 2 6
6 2 3 9
7  
8 0 4 8
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng (ngày 13/01/2016)

Giải tám 86
Giải bảy 905
Giải sáu 3986 0619 7629
Giải năm 4247
Giải tư
58269 87373 26667
29159 31077 34180 07365
Giải ba 37609 61232
Giải nhì 25586
Giải nhất 38665
Đặc biệt 076978

Đầu đuôi

0 5 9
1 9
2 9
3 2
4 7
5 9
6 5 5 7 9
7 3 7 8
8 0 6 6 6
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán