Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 25/04/2018)

Giải tám 72
Giải bảy 790
Giải sáu 1917 7054 2925
Giải năm 3591
Giải tư
79421 27495 86308
94219 80690 82926 60071
Giải ba 95080 75348
Giải nhì 38487
Giải nhất 36112
Đặc biệt 321621

Đầu đuôi

0 8
1 2 7 9
2 1 1 5 6
3  
4 8
5 4
6  
7 1 2
8 0 7
9 0 0 1 5
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 21/04/2018)

Giải tám 65
Giải bảy 422
Giải sáu 7893 7240 6935
Giải năm 0560
Giải tư
80191 02616 77025
87175 51103 72171 69056
Giải ba 39294 02726
Giải nhì 30807
Giải nhất 06396
Đặc biệt 733067

Đầu đuôi

0 3 7
1 6
2 2 5 6
3 5
4 0
5 6
6 0 5 7
7 1 5
8  
9 1 3 4 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 18/04/2018)

Giải tám 56
Giải bảy 616
Giải sáu 1134 2354 9253
Giải năm 8725
Giải tư
85796 19360 75309
34045 95287 69244 85613
Giải ba 80944 40767
Giải nhì 57299
Giải nhất 52031
Đặc biệt 789219

Đầu đuôi

0 9
1 3 6 9
2 5
3 1 4
4 4 4 5
5 3 4 6
6 0 7
7  
8 7
9 6 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 14/04/2018)

Giải tám 96
Giải bảy 049
Giải sáu 9361 0631 4442
Giải năm 8677
Giải tư
17883 39361 38173
48756 12616 57332 50320
Giải ba 96370 18086
Giải nhì 41556
Giải nhất 67795
Đặc biệt 874072

Đầu đuôi

0  
1 6
2 0
3 1 2
4 2 9
5 6 6
6 1 1
7 0 2 3 7
8 3 6
9 5 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 11/04/2018)

Giải tám 44
Giải bảy 255
Giải sáu 9511 8994 3112
Giải năm 3242
Giải tư
35934 50062 39054
14351 13884 47654 51258
Giải ba 05359 49178
Giải nhì 42213
Giải nhất 81485
Đặc biệt 444882

Đầu đuôi

0  
1 1 2 3
2  
3 4
4 2 4
5 1 4 4 5 8 9
6 2
7 8
8 2 4 5
9 4
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 07/04/2018)

Giải tám 41
Giải bảy 188
Giải sáu 7359 8397 5527
Giải năm 4817
Giải tư
04715 28927 65739
61484 52732 49875 06524
Giải ba 91941 18033
Giải nhì 45236
Giải nhất 70802
Đặc biệt 319099

Đầu đuôi

0 2
1 5 7
2 4 7 7
3 2 3 6 9
4 1 1
5 9
6  
7 5
8 4 8
9 7 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 04/04/2018)

Giải tám 87
Giải bảy 273
Giải sáu 0017 9581 7113
Giải năm 2815
Giải tư
02609 79360 89680
72918 10442 41039 67761
Giải ba 28209 02433
Giải nhì 89522
Giải nhất 98745
Đặc biệt 750555

Đầu đuôi

0 9 9
1 3 5 7 8
2 2
3 3 9
4 2 5
5 5
6 0 1
7 3
8 0 1 7
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 31/03/2018)

Giải tám 19
Giải bảy 694
Giải sáu 5744 3197 7184
Giải năm 3750
Giải tư
12924 00590 66292
58860 96762 39955 13919
Giải ba 59493 71777
Giải nhì 14234
Giải nhất 94462
Đặc biệt 104709

Đầu đuôi

0 9
1 9 9
2 4
3 4
4 4
5 0 5
6 0 2 2
7 7
8 4
9 0 2 3 4 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Đà Nẵng (ngày 28/03/2018)

Giải tám 10
Giải bảy 801
Giải sáu 0661 3553 9249
Giải năm 0365
Giải tư
84912 17361 43891
13154 14820 25960 18745
Giải ba 78978 56667
Giải nhì 76484
Giải nhất 47977
Đặc biệt 329471

Đầu đuôi

0 1
1 0 2
2 0
3  
4 5 9
5 3 4
6 0 1 1 5 7
7 1 7 8
8 4
9 1
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán