Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 08/02/2016)

Giải tám 65
Giải bảy 140
Giải sáu 4347 6441 7933
Giải năm 9065
Giải tư
59349 94064 81843
74100 84751 29696 56713
Giải ba 36128 80406
Giải nhì 48995
Giải nhất 77712
Đặc biệt 753561

Đầu đuôi

0 0 6
1 2 3
2 8
3 3
4 0 1 3 7 9
5 1
6 1 4 5 5
7  
8  
9 5 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 06/02/2016)

Giải tám 77
Giải bảy 814
Giải sáu 5550 1032 9695
Giải năm 9255
Giải tư
70326 63211 15178
57162 02840 45814 01760
Giải ba 51332 66486
Giải nhì 92442
Giải nhất 48210
Đặc biệt 746458

Đầu đuôi

0  
1 0 1 4 4
2 6
3 2 2
4 0 2
5 0 5 8
6 0 2
7 7 8
8 6
9 5
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 01/02/2016)

Giải tám 87
Giải bảy 291
Giải sáu 7111 2204 3671
Giải năm 1958
Giải tư
25002 95826 01552
81678 99294 71292 47415
Giải ba 28197 87098
Giải nhì 07567
Giải nhất 11164
Đặc biệt 432078

Đầu đuôi

0 2 4
1 1 5
2 6
3  
4  
5 2 8
6 4 7
7 1 8 8
8 7
9 1 2 4 7 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 30/01/2016)

Giải tám 74
Giải bảy 041
Giải sáu 1421 5285 0216
Giải năm 6759
Giải tư
19514 46897 38078
59289 24264 79740 73408
Giải ba 14311 78200
Giải nhì 23773
Giải nhất 88069
Đặc biệt 117764

Đầu đuôi

0 0 8
1 1 4 6
2 1
3  
4 0 1
5 9
6 4 4 9
7 3 4 8
8 5 9
9 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 25/01/2016)

Giải tám 25
Giải bảy 638
Giải sáu 3121 8492 6990
Giải năm 9606
Giải tư
43311 24800 36797
29581 61282 61069 52795
Giải ba 68953 73706
Giải nhì 41299
Giải nhất 68225
Đặc biệt 433604

Đầu đuôi

0 0 4 6 6
1 1
2 1 5 5
3 8
4  
5 3
6 9
7  
8 1 2
9 0 2 5 7 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 23/01/2016)

Giải tám 65
Giải bảy 256
Giải sáu 8036 1226 7865
Giải năm 0585
Giải tư
00202 03975 13371
19343 00897 03389 70819
Giải ba 34779 00894
Giải nhì 16011
Giải nhất 90793
Đặc biệt 501998

Đầu đuôi

0 2
1 1 9
2 6
3 6
4 3
5 6
6 5 5
7 1 5 9
8 5 9
9 3 4 7 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 18/01/2016)

Giải tám 69
Giải bảy 158
Giải sáu 9540 9472 4806
Giải năm 8390
Giải tư
25869 25667 99909
78112 28236 52811 17469
Giải ba 26223 04858
Giải nhì 81635
Giải nhất 80208
Đặc biệt 717563

Đầu đuôi

0 6 8 9
1 1 2
2 3
3 5 6
4 0
5 8 8
6 3 7 9 9 9
7 2
8  
9 0
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 16/01/2016)

Giải tám 48
Giải bảy 014
Giải sáu 3704 3896 0479
Giải năm 0717
Giải tư
08617 25080 41111
71558 39814 18465 89558
Giải ba 04962 93389
Giải nhì 30051
Giải nhất 16139
Đặc biệt 836796

Đầu đuôi

0 4
1 1 4 4 7 7
2  
3 9
4 8
5 1 8 8
6 2 5
7 9
8 0 9
9 6 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 11/01/2016)

Giải tám 23
Giải bảy 739
Giải sáu 3894 0847 8340
Giải năm 4530
Giải tư
17916 91644 30240
84872 59953 89680 14390
Giải ba 41754 54846
Giải nhì 97246
Giải nhất 11108
Đặc biệt 001830

Đầu đuôi

0 8
1 6
2 3
3 0 0 9
4 0 0 4 6 6 7
5 3 4
6  
7 2
8 0
9 0 4
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán