Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 19/11/2018)

Giải tám 46
Giải bảy 104
Giải sáu 5413 2098 9499
Giải năm 1942
Giải tư
66398 56338 98841
42607 18215 43365 93673
Giải ba 04855 14496
Giải nhì 63551
Giải nhất 55122
Đặc biệt 977803

Đầu đuôi

0 3 4 7
1 3 5
2 2
3 8
4 1 2 6
5 1 5
6 5
7 3
8  
9 6 8 8 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 17/11/2018)

Giải tám 37
Giải bảy 315
Giải sáu 6013 5058 4481
Giải năm 4035
Giải tư
34703 83463 26076
56405 29858 59269 63193
Giải ba 01153 86122
Giải nhì 95170
Giải nhất 95932
Đặc biệt 284513

Đầu đuôi

0 3 5
1 3 3 5
2 2
3 2 5 7
4  
5 3 8 8
6 3 9
7 0 6
8 1
9 3
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 12/11/2018)

Giải tám 39
Giải bảy 643
Giải sáu 3646 5529 9653
Giải năm 4203
Giải tư
63618 47773 42214
69754 68774 63812 58544
Giải ba 02213 42598
Giải nhì 41245
Giải nhất 60120
Đặc biệt 567054

Đầu đuôi

0 3
1 2 3 4 8
2 0 9
3 9
4 3 4 5 6
5 3 4 4
6  
7 3 4
8  
9 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 10/11/2018)

Giải tám 39
Giải bảy 261
Giải sáu 2066 8628 3242
Giải năm 2890
Giải tư
34467 36119 56868
12126 29962 52628 20084
Giải ba 94591 58086
Giải nhì 87839
Giải nhất 15077
Đặc biệt 547780

Đầu đuôi

0  
1 9
2 6 8 8
3 9 9
4 2
5  
6 1 2 6 7 8
7 7
8 0 4 6
9 0 1
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 05/11/2018)

Giải tám 89
Giải bảy 681
Giải sáu 9093 3701 6167
Giải năm 9527
Giải tư
59466 70510 16898
61415 79862 30685 04451
Giải ba 05716 10506
Giải nhì 57842
Giải nhất 73915
Đặc biệt 693044

Đầu đuôi

0 1 6
1 0 5 5 6
2 7
3  
4 2 4
5 1
6 2 6 7
7  
8 1 5 9
9 3 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 03/11/2018)

Giải tám 00
Giải bảy 061
Giải sáu 9145 7343 8035
Giải năm 6650
Giải tư
27077 98268 52803
87810 92849 24837 13115
Giải ba 37979 24680
Giải nhì 34938
Giải nhất 04917
Đặc biệt 970302

Đầu đuôi

0 0 2 3
1 0 5 7
2  
3 5 7 8
4 3 5 9
5 0
6 1 8
7 7 9
8 0
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 29/10/2018)

Giải tám 92
Giải bảy 400
Giải sáu 7775 0088 2556
Giải năm 2730
Giải tư
26018 35134 03838
73528 29724 68013 85387
Giải ba 88650 56298
Giải nhì 52001
Giải nhất 13765
Đặc biệt 731877

Đầu đuôi

0 0 1
1 3 8
2 4 8
3 0 4 8
4  
5 0 6
6 5
7 5 7
8 7 8
9 2 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 27/10/2018)

Giải tám 80
Giải bảy 957
Giải sáu 9584 1783 4045
Giải năm 7489
Giải tư
59792 01544 58289
64541 68521 60712 24169
Giải ba 40322 92983
Giải nhì 94080
Giải nhất 70617
Đặc biệt 429149

Đầu đuôi

0  
1 2 7
2 1 2
3  
4 1 4 5 9
5 7
6 9
7  
8 0 0 3 3 4 9 9
9 2
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 22/10/2018)

Giải tám 02
Giải bảy 912
Giải sáu 4507 8609 2279
Giải năm 2470
Giải tư
18031 65042 61861
21158 74031 22158 04180
Giải ba 37555 78972
Giải nhì 56277
Giải nhất 82171
Đặc biệt 278232

Đầu đuôi

0 2 7 9
1 2
2  
3 1 1 2
4 2
5 5 8 8
6 1
7 0 1 2 7 9
8 0
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 20/10/2018)

Giải tám 55
Giải bảy 732
Giải sáu 8235 2961 3753
Giải năm 6013
Giải tư
92081 92002 73187
68011 05793 29424 05105
Giải ba 83715 23647
Giải nhì 84499
Giải nhất 20006
Đặc biệt 574866

Đầu đuôi

0 2 5 6
1 1 3 5
2 4
3 2 5
4 7
5 3 5
6 1 6
7  
8 1 7
9 3 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán