XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 18/04/2015)

Giải tám 38
Giải bảy 932
Giải sáu 0278 7622 5728
Giải năm 7489
Giải tư
84115 62146 00121
39990 43218 26695 47415
Giải ba 81160 45115
Giải nhì 84159
Giải nhất 21415
Đặc biệt 388850

Đầu đuôi

0  
1 5 5 5 5 8
2 1 2 8
3 2 8
4 6
5 0 9
6 0
7 8
8 9
9 0 5

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 13/04/2015)

Giải tám 08
Giải bảy 100
Giải sáu 0140 5067 4246
Giải năm 2961
Giải tư
25180 71446 17205
10392 15996 02761 02833
Giải ba 95450 51342
Giải nhì 74926
Giải nhất 21585
Đặc biệt 409396

Đầu đuôi

0 0 5 8
1  
2 6
3 3
4 0 2 6 6
5 0
6 1 1 7
7  
8 0 5
9 2 6 6

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 11/04/2015)

Giải tám 63
Giải bảy 156
Giải sáu 4765 1265 2483
Giải năm 7476
Giải tư
58632 04632 76277
46590 90727 76249 02031
Giải ba 76810 21370
Giải nhì 37115
Giải nhất 31445
Đặc biệt 109057

Đầu đuôi

0  
1 0 5
2 7
3 1 2 2
4 5 9
5 6 7
6 3 5 5
7 0 6 7
8 3
9 0

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 06/04/2015)

Giải tám 56
Giải bảy 433
Giải sáu 2281 3796 3957
Giải năm 4948
Giải tư
22151 79886 19648
83023 23131 47072 77406
Giải ba 80295 31848
Giải nhì 75580
Giải nhất 61031
Đặc biệt 076045

Đầu đuôi

0 6
1  
2 3
3 1 1 3
4 5 8 8 8
5 1 6 7
6  
7 2
8 0 1 6
9 5 6

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 04/04/2015)

Giải tám 12
Giải bảy 798
Giải sáu 7541 9883 5001
Giải năm 7201
Giải tư
04372 92632 27224
56271 49955 43165 30180
Giải ba 80448 66835
Giải nhì 97088
Giải nhất 29304
Đặc biệt 252953

Đầu đuôi

0 1 1 4
1 2
2 4
3 2 5
4 1 8
5 3 5
6 5
7 1 2
8 0 3 8
9 8

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 30/03/2015)

Giải tám 35
Giải bảy 055
Giải sáu 9381 6834 9971
Giải năm 6875
Giải tư
03727 14457 79943
94075 19595 32180 82516
Giải ba 54709 45146
Giải nhì 13973
Giải nhất 07247
Đặc biệt 967521

Đầu đuôi

0 9
1 6
2 1 7
3 4 5
4 3 6 7
5 5 7
6  
7 1 3 5 5
8 0 1
9 5

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 28/03/2015)

Giải tám 40
Giải bảy 924
Giải sáu 1865 4628 1083
Giải năm 1727
Giải tư
09015 48433 33805
26127 57770 49756 99063
Giải ba 56911 80388
Giải nhì 82171
Giải nhất 63058
Đặc biệt 801503

Đầu đuôi

0 3 5
1 1 5
2 4 7 7 8
3 3
4 0
5 6 8
6 3 5
7 0 1
8 3 8
9  

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 23/03/2015)

Giải tám 87
Giải bảy 790
Giải sáu 3095 4709 7327
Giải năm 1552
Giải tư
10414 75552 85108
68998 77045 14037 94502
Giải ba 35018 70348
Giải nhì 64889
Giải nhất 61861
Đặc biệt 034174

Đầu đuôi

0 2 8 9
1 4 8
2 7
3 7
4 5 8
5 2 2
6 1
7 4
8 7 9
9 0 5 8

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 21/03/2015)

Giải tám 29
Giải bảy 492
Giải sáu 7654 2941 8360
Giải năm 0687
Giải tư
58724 18566 17631
41412 27794 52120 66382
Giải ba 32656 79172
Giải nhì 14682
Giải nhất 20031
Đặc biệt 962009

Đầu đuôi

0 9
1 2
2 0 4 9
3 1 1
4 1
5 4 6
6 0 6
7 2
8 2 2 7
9 2 4

TIN TỨC

Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam