Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 25/07/2016)

Giải tám 95
Giải bảy 754
Giải sáu 4192 1758 0200
Giải năm 0410
Giải tư
78180 00348 41675
05016 75601 68779 88623
Giải ba 14416 94716
Giải nhì 33836
Giải nhất 31326
Đặc biệt 688967

Đầu đuôi

0 0 1
1 0 6 6 6
2 3 6
3 6
4 8
5 4 8
6 7
7 5 9
8 0
9 2 5
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 23/07/2016)

Giải tám 70
Giải bảy 163
Giải sáu 4506 2814 7417
Giải năm 7625
Giải tư
25820 03111 62000
00264 54662 84202 01747
Giải ba 08710 83732
Giải nhì 54245
Giải nhất 57350
Đặc biệt 262669

Đầu đuôi

0 0 2 6
1 0 1 4 7
2 0 5
3 2
4 5 7
5 0
6 2 3 4 9
7 0
8  
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 18/07/2016)

Giải tám 79
Giải bảy 769
Giải sáu 9085 7687 1281
Giải năm 5444
Giải tư
32738 87181 69957
64381 27638 54964 75413
Giải ba 66306 55246
Giải nhì 42113
Giải nhất 91495
Đặc biệt 991099

Đầu đuôi

0 6
1 3 3
2  
3 8 8
4 4 6
5 7
6 4 9
7 9
8 1 1 1 5 7
9 5 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 16/07/2016)

Giải tám 32
Giải bảy 910
Giải sáu 4871 5550 3544
Giải năm 8930
Giải tư
41975 92526 02275
41148 42568 97132 96339
Giải ba 88086 34509
Giải nhì 91050
Giải nhất 47992
Đặc biệt 237029

Đầu đuôi

0 9
1 0
2 6 9
3 0 2 2 9
4 4 8
5 0 0
6 8
7 1 5 5
8 6
9 2
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 11/07/2016)

Giải tám 63
Giải bảy 003
Giải sáu 0969 6538 4113
Giải năm 9656
Giải tư
05099 27819 66013
80561 00798 81368 33567
Giải ba 47328 62654
Giải nhì 35195
Giải nhất 34585
Đặc biệt 749825

Đầu đuôi

0 3
1 3 3 9
2 5 8
3 8
4  
5 4 6
6 1 3 7 8 9
7  
8 5
9 5 8 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 09/07/2016)

Giải tám 56
Giải bảy 299
Giải sáu 9163 7053 9004
Giải năm 9369
Giải tư
02066 30117 98994
38423 66243 73967 84006
Giải ba 23901 58058
Giải nhì 44991
Giải nhất 29412
Đặc biệt 730127

Đầu đuôi

0 1 4 6
1 2 7
2 3 7
3  
4 3
5 3 6 8
6 3 6 7 9
7  
8  
9 1 4 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 04/07/2016)

Giải tám 07
Giải bảy 619
Giải sáu 7093 5750 9904
Giải năm 7367
Giải tư
27891 02287 80733
70606 40447 53193 16273
Giải ba 26263 78289
Giải nhì 94723
Giải nhất 90454
Đặc biệt 322540

Đầu đuôi

0 4 6 7
1 9
2 3
3 3
4 0 7
5 0 4
6 3 7
7 3
8 7 9
9 1 3 3
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 02/07/2016)

Giải tám 08
Giải bảy 901
Giải sáu 6056 7804 7557
Giải năm 1704
Giải tư
26704 81350 38823
28225 98114 41359 51310
Giải ba 23998 32707
Giải nhì 73362
Giải nhất 63174
Đặc biệt 449603

Đầu đuôi

0 1 3 4 4 4 7 8
1 0 4
2 3 5
3  
4  
5 0 6 7 9
6 2
7 4
8  
9 8
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Hồ Chí Minh (ngày 27/06/2016)

Giải tám 56
Giải bảy 334
Giải sáu 0652 2531 4015
Giải năm 4234
Giải tư
75231 35065 30023
68705 31918 02082 92780
Giải ba 20456 36386
Giải nhì 27135
Giải nhất 24960
Đặc biệt 525463

Đầu đuôi

0 5
1 5 8
2 3
3 1 1 4 4 5
4  
5 2 6 6
6 0 3 5
7  
8 0 2 6
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán