Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa - SXKH

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 24/10/2021)

Giải tám 70
Giải bảy 801
Giải sáu 2155 0750 1913
Giải năm 5635
Giải tư
26983 42712 44802
47397 78057 83688 68600
Giải ba 61434 49847
Giải nhì 57731
Giải nhất 04333
Đặc biệt 780249

Đầu đuôi

0 0 1 2
1 2 3
2  
3 1 3 4 5
4 7 9
5 0 5 7
6  
7 0
8 3 8
9 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 20/10/2021)

Giải tám 85
Giải bảy 601
Giải sáu 8936 8182 5301
Giải năm 3078
Giải tư
15363 17848 13753
88479 61071 49033 11135
Giải ba 72341 72696
Giải nhì 08245
Giải nhất 62306
Đặc biệt 431308

Đầu đuôi

0 1 1 6 8
1  
2  
3 3 5 6
4 1 5 8
5 3
6 3
7 1 8 9
8 2 5
9 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 17/10/2021)

Giải tám 67
Giải bảy 599
Giải sáu 0667 2215 7344
Giải năm 4963
Giải tư
41987 83885 93385
58033 93865 41498 51545
Giải ba 33955 86893
Giải nhì 22635
Giải nhất 54783
Đặc biệt 848313

Đầu đuôi

0  
1 3 5
2  
3 3 5
4 4 5
5 5
6 3 5 7 7
7  
8 3 5 5 7
9 3 8 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 13/10/2021)

Giải tám 67
Giải bảy 928
Giải sáu 5449 6847 7378
Giải năm 1469
Giải tư
31623 22954 52003
40075 92255 81326 54096
Giải ba 42640 90794
Giải nhì 34137
Giải nhất 30849
Đặc biệt 963167

Đầu đuôi

0 3
1  
2 3 6 8
3 7
4 0 7 9 9
5 4 5
6 7 7 9
7 5 8
8  
9 4 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 10/10/2021)

Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 4277 9771 8260
Giải năm 8932
Giải tư
02876 60850 13458
20280 93906 87608 04287
Giải ba 55644 33992
Giải nhì 14935
Giải nhất 49481
Đặc biệt 226378

Đầu đuôi

0 6 8
1  
2  
3 2 5
4 4
5 0 8
6 0 7 8
7 1 6 7 8
8 0 1 7
9 2
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 06/10/2021)

Giải tám 58
Giải bảy 133
Giải sáu 5859 5715 8982
Giải năm 6446
Giải tư
44358 96933 26432
51574 60538 41267 34293
Giải ba 03796 83281
Giải nhì 49607
Giải nhất 70210
Đặc biệt 648362

Đầu đuôi

0 7
1 0 5
2  
3 2 3 3 8
4 6
5 8 8 9
6 2 7
7 4
8 1 2
9 3 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 03/10/2021)

Giải tám 79
Giải bảy 793
Giải sáu 4667 4299 9895
Giải năm 2401
Giải tư
64918 58765 21920
85276 98798 80272 69234
Giải ba 81747 27013
Giải nhì 34096
Giải nhất 76572
Đặc biệt 619113

Đầu đuôi

0 1
1 3 3 8
2 0
3 4
4 7
5  
6 5 7
7 2 2 6 9
8  
9 3 5 6 8 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 29/09/2021)

Giải tám 85
Giải bảy 269
Giải sáu 8617 2695 4515
Giải năm 8637
Giải tư
05205 92481 57690
74361 20438 02641 46052
Giải ba 71373 81437
Giải nhì 14673
Giải nhất 78450
Đặc biệt 682041

Đầu đuôi

0 5
1 5 7
2  
3 7 7 8
4 1 1
5 0 2
6 1 9
7 3 3
8 1 5
9 0 5
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số Khánh Hòa Xổ Số Khánh Hòa (ngày 26/09/2021)

Giải tám 39
Giải bảy 419
Giải sáu 9765 2217 0384
Giải năm 5197
Giải tư
83142 58981 13911
90341 90435 98865 20639
Giải ba 23871 73087
Giải nhì 11413
Giải nhất 33236
Đặc biệt 293851

Đầu đuôi

0  
1 1 3 7 9
2  
3 5 6 9 9
4 1 2
5 1
6 5 5
7 1
8 1 4 7
9 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán