Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSMT – Kết quả xổ số miền Trung – SXMT – Thứ cn

Xổ Số Miền Trung (ngày 15/10/2017)

Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 38 37
Giải bảy 303 277
Giải sáu
6920
9136
1264
6302
0485
2733
Giải năm
8424
7113
Giải tư
37052
12245
24247
80217
12099
00268
92420
60657
35190
42079
45040
52470
87792
72931
Giải ba
48377
08567
30556
17904
Giải nhì 54221 69740
Giải nhất 08567 23022
Đặc biệt 008216 166488
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 3 2 4
1 6 7 3
2 0 0 1 4 2
3 6 8 1 3 7
4 5 7 0 0
5 2 6 7
6 4 7 7 8  
7 7 0 7 9
8   5 8
9 9 0 2

Xổ Số Miền Trung (ngày 08/10/2017)

Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 93 95
Giải bảy 216 539
Giải sáu
6118
2517
5598
6837
1819
9391
Giải năm
3926
1502
Giải tư
76877
89606
76379
63543
48811
17522
91490
15409
62913
56279
01941
92715
75874
58984
Giải ba
18520
51396
55014
38527
Giải nhì 41322 00784
Giải nhất 26522 99405
Đặc biệt 713508 238235
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 6 8 2 5 9
1 1 6 7 8 3 4 5 9
2 0 2 2 2 6 7
3   5 7 9
4 3 1
5    
6    
7 7 9 4 9
8   4 4
9 0 3 6 8 1 5

Xổ Số Miền Trung (ngày 01/10/2017)

Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 26 50
Giải bảy 486 563
Giải sáu
7169
0969
6098
0766
9929
0597
Giải năm
3966
2806
Giải tư
46167
74791
13860
05842
15435
46453
67233
73476
18536
09578
01911
45026
07920
52578
Giải ba
64008
45184
58021
37194
Giải nhì 95319 29542
Giải nhất 99773 56488
Đặc biệt 700857 089427
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 8 6
1 9 1
2 6 0 1 6 7 9
3 3 5 6
4 2 2
5 3 7 0
6 0 6 7 9 9 3 6
7 3 6 8 8
8 4 6 8
9 1 8 4 7

Xổ Số Miền Trung (ngày 24/09/2017)

Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 62 46
Giải bảy 764 237
Giải sáu
7077
3903
3360
1326
6358
4014
Giải năm
4089
7970
Giải tư
52943
13864
99738
13171
91102
47173
22800
62232
16396
77992
78416
23659
12686
57390
Giải ba
38508
68445
26782
51681
Giải nhì 20396 86089
Giải nhất 33939 26020
Đặc biệt 664735 856022
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 0 2 3 8  
1   4 6
2   0 2 6
3 5 8 9 2 7
4 3 5 6
5   8 9
6 0 2 4 4  
7 1 3 7 0
8 9 1 2 6 9
9 6 0 2 6

Xổ Số Miền Trung (ngày 17/09/2017)

Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 94 44
Giải bảy 162 995
Giải sáu
9987
5135
3261
5028
7199
5420
Giải năm
3950
4628
Giải tư
59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
Giải ba
35434
66725
34866
34866
Giải nhì 84995 00124
Giải nhất 62486 29439
Đặc biệt 402415 092080
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0   1 3
1 5 5 8
2 0 5 0 4 5 8 8
3 4 4 5 9
4   4
5 0 1 9 4
6 0 1 2 6 6
7   4
8 2 6 7 0 7
9 4 5 5 9

Xổ Số Miền Trung (ngày 10/09/2017)

Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 47 90
Giải bảy 739 002
Giải sáu
3867
2787
6802
0977
0590
4326
Giải năm
2767
4973
Giải tư
06637
72227
12499
62730
66895
99931
45876
98628
12128
54192
38701
37499
51264
34932
Giải ba
47485
55994
54517
74209
Giải nhì 34270 24626
Giải nhất 69994 13107
Đặc biệt 998270 001779
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 2 1 2 7 9
1   7
2 7 6 6 8 8
3 0 1 7 9 2
4 7  
5    
6 7 7 4
7 0 0 6 3 7 9
8 5 7  
9 4 4 5 9 0 0 2 9

Xổ Số Miền Trung (ngày 03/09/2017)

Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 08 47
Giải bảy 633 082
Giải sáu
9563
5654
3756
9320
9308
4931
Giải năm
7013
7290
Giải tư
78749
44659
24896
68536
39699
19413
72493
04707
92990
39096
86550
00263
82424
91825
Giải ba
54996
23184
36217
06601
Giải nhì 38797 80355
Giải nhất 89446 16808
Đặc biệt 489489 989756
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 8 1 7 8 8
1 3 3 7
2   0 4 5
3 3 6 1
4 6 9 7
5 4 6 9 0 5 6
6 3 3
7    
8 4 9 2
9 3 6 6 7 9 0 0 6

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán