Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSMT – Kết quả xổ số miền Trung – SXMT – Thứ 2

Xổ Số Miền Trung (ngày 08/08/2022)

Thừa Thiên Huế Phú Yên
Giải tám 25 90
Giải bảy 499 036
Giải sáu
7561
4686
7830
4100
4896
4461
Giải năm
6453
7698
Giải tư
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
Giải ba
90791
02052
14552
34562
Giải nhì 98266 39837
Giải nhất 74551 33929
Đặc biệt 552158 693157
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0   0 3
1 7 7  
2 5 9
3 0 7 8 1 6 7
4 4 6 4 8
5 1 2 3 8 2 7
6 1 6 1 2
7 8 0
8 6  
9 1 9 0 2 6 6 8

Xổ Số Miền Trung (ngày 01/08/2022)

Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám 90 51
Giải bảy 473 149
Giải sáu
0950
1855
1774
4957
5451
2330
Giải năm
6655
8095
Giải tư
13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
Giải ba
36858
15696
97497
62694
Giải nhì 87735 67713
Giải nhất 66227 61520
Đặc biệt 406462 985387
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 4 8 7
1 0 4 3 9
2 7 0 9
3 5 0 9
4   9
5 0 1 5 5 8 1 1 5 7
6 2 2 4
7 3 4  
8 0 7
9 0 3 6 4 5 7

Xổ Số Miền Trung (ngày 25/07/2022)

Thừa Thiên Huế Phú Yên
Giải tám 49 31
Giải bảy 154 718
Giải sáu
7982
3451
1364
0175
3330
6281
Giải năm
3577
5401
Giải tư
34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
85174
02025
70197
32209
73353
98693
45575
Giải ba
98256
51905
80375
17938
Giải nhì 94551 08867
Giải nhất 37221 37271
Đặc biệt 766696 203001
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 0 5 1 1 9
1 7 8
2 0 1 5 5
3 0 1 0 1 8
4 9  
5 1 1 4 6 3
6 4 7
7 7 1 4 5 5 5
8 0 2 1
9 6 3 7

Xổ Số Miền Trung (ngày 18/07/2022)

Thừa Thiên Huế Phú Yên
Giải tám 03 17
Giải bảy 021 466
Giải sáu
7824
9993
2945
4830
7837
8849
Giải năm
4478
1917
Giải tư
29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
36543
31614
37685
59651
17075
62238
45252
Giải ba
50008
94099
90309
50801
Giải nhì 64347 62353
Giải nhất 40630 13013
Đặc biệt 970648 658670
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 3 8 1 9
1   3 4 7 7
2 1 4 7  
3 0 0 7 8
4 5 7 8 3 9
5   1 2 3
6   6
7 7 8 0 5
8 4 6 7 5
9 3 4 9 9  

Xổ Số Miền Trung (ngày 11/07/2022)

Thừa Thiên Huế Phú Yên
Giải tám 15 18
Giải bảy 874 129
Giải sáu
9220
9901
9922
1548
0308
8392
Giải năm
2160
7632
Giải tư
98464
05308
93113
64342
90190
46078
24154
93710
29795
95475
08781
76207
03809
06353
Giải ba
41700
75039
00056
95511
Giải nhì 87642 92438
Giải nhất 85257 83219
Đặc biệt 546784 131420
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 0 1 8 7 8 9
1 3 5 0 1 8 9
2 0 2 0 9
3 9 2 8
4 2 2 8
5 4 7 3 6
6 0 4  
7 4 8 5
8 4 1
9 0 2 5

Xổ Số Miền Trung (ngày 04/07/2022)

Thừa Thiên Huế Phú Yên
Giải tám 86 40
Giải bảy 141 468
Giải sáu
1447
7047
7343
1659
5548
0302
Giải năm
9272
5869
Giải tư
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
Giải ba
00289
64944
25568
41361
Giải nhì 65119 40330
Giải nhất 35176 33880
Đặc biệt 406203 834357
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 3 2
1 9 8
2 2  
3 9 0 0
4 1 3 4 7 7 7 0 8
5 7 7 9
6   0 1 3 8 8 9
7 2 6 7
8 6 9 0 1 3
9 0 5 6  

Xổ Số Miền Trung (ngày 27/06/2022)

Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám 34 80
Giải bảy 423 876
Giải sáu
8815
9551
5647
2309
1222
6676
Giải năm
4695
0382
Giải tư
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
Giải ba
76330
99574
52031
28554
Giải nhì 43059 51950
Giải nhất 70323 73771
Đặc biệt 359272 956041
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0   5 8 8 9
1 5 7  
2 1 3 3 2
3 0 4 1
4 7 1
5 1 3 6 7 9 0 1 2 4
6 0 1
7 2 4 1 6 6
8 5 0 2
9 5 1

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán