Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSMT – Kết quả xổ số miền Trung – SXMT – Thứ 3

Xổ Số Miền Trung (ngày 21/02/2017)

Quảng Nam DakLak
Giải tám 47 94
Giải bảy 047 041
Giải sáu
1935
6040
1772
8425
8708
1732
Giải năm
5195
8329
Giải tư
77722
75674
92697
25672
77246
61688
11263
58747
93265
00155
18849
14715
34660
06270
Giải ba
41345
30633
97660
79958
Giải nhì 16737 80007
Giải nhất 28980 74338
Đặc biệt 60491 56509
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0   7 8 9
1   5
2 2 5 9
3 3 5 7 2 8
4 0 5 6 7 7 1 7 9
5   5 8
6 3 0 0 5
7 2 2 4 0
8 0 8  
9 1 5 7 4

Xổ Số Miền Trung (ngày 14/02/2017)

Quảng Nam DakLak
Giải tám 59 18
Giải bảy 791 838
Giải sáu
0726
6012
5622
2813
1746
9052
Giải năm
2952
5831
Giải tư
53339
37434
04617
74558
05799
14484
86826
06053
14116
08840
22187
09789
18183
44479
Giải ba
04752
72360
98070
65618
Giải nhì 15209 71376
Giải nhất 21859 40982
Đặc biệt 80409 93618
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 9 9  
1 2 7 3 6 8 8 8
2 2 6 6  
3 4 9 1 8
4   0 6
5 2 2 8 9 9 2 3
6 0  
7   0 6 9
8 4 2 3 7 9
9 1 9  

Xổ Số Miền Trung (ngày 07/02/2017)

Quảng Nam DakLak
Giải tám 86 01
Giải bảy 089 398
Giải sáu
2057
3990
4227
2445
8362
6372
Giải năm
2063
2111
Giải tư
61110
90746
94923
01703
47330
18356
72065
62044
96762
72783
70696
15314
78002
74819
Giải ba
15278
37517
35259
99727
Giải nhì 68829 51289
Giải nhất 51536 92721
Đặc biệt 53638 88951
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 3 1 2
1 0 7 1 4 9
2 3 7 9 1 7
3 0 6 8  
4 6 4 5
5 6 7 1 9
6 3 5 2 2
7 8 2
8 6 9 3 9
9 0 6 8

Xổ Số Miền Trung (ngày 31/01/2017)

Quảng Nam DakLak
Giải tám 49 13
Giải bảy 179 227
Giải sáu
0966
0365
3987
0525
0689
4835
Giải năm
3717
3348
Giải tư
87123
13044
05888
20422
59109
81068
33361
13781
74660
03292
51640
63880
38018
67201
Giải ba
12729
05367
92242
88742
Giải nhì 86779 73584
Giải nhất 29555 41161
Đặc biệt 84293 56293
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 9 1
1 7 3 8
2 2 3 9 5 7
3   5
4 4 9 0 2 2 8
5 5  
6 1 5 6 7 8 0 1
7 9 9  
8 7 8 0 1 4 9
9 3 2 3

Xổ Số Miền Trung (ngày 24/01/2017)

Quảng Nam DakLak
Giải tám 65 53
Giải bảy 202 345
Giải sáu
0279
9756
3579
7073
4059
5085
Giải năm
6451
6350
Giải tư
36918
39596
17355
22780
89531
49292
45309
93890
11356
67122
08343
85233
17131
68795
Giải ba
93102
42015
70957
77598
Giải nhì 37750 99820
Giải nhất 06855 95258
Đặc biệt 61321 59922
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 2 2 9  
1 5 8  
2 1 0 2 2
3 1 1 3
4   3 5
5 0 1 5 5 6 0 3 6 7 8 9
6 5  
7 9 9 3
8 0 5
9 2 6 0 5 8

Xổ Số Miền Trung (ngày 17/01/2017)

DakLak Quảng Nam
Giải tám 34 05
Giải bảy 984 081
Giải sáu
3230
7146
5934
9264
2561
2515
Giải năm
8291
0760
Giải tư
89972
06575
88948
16465
21331
56062
76973
28346
55936
31408
00305
77860
70610
90985
Giải ba
88704
46068
47777
15942
Giải nhì 37829 75826
Giải nhất 53041 52318
Đặc biệt 48596 38868
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 4 5 5 8
1   0 5 8
2 9 6
3 0 1 4 4 6
4 1 6 8 2 6
5    
6 2 5 8 0 0 1 4 8
7 2 3 5 7
8 4 1 5
9 1 6  

Xổ Số Miền Trung (ngày 10/01/2017)

Quảng Nam DakLak
Giải tám 93 82
Giải bảy 896 402
Giải sáu
1694
4189
4778
4954
4270
2071
Giải năm
5520
0143
Giải tư
08633
77063
25034
27441
89068
42872
11970
91455
75043
51648
11754
85831
65150
56819
Giải ba
77987
07230
25960
87103
Giải nhì 19766 18221
Giải nhất 79571 99862
Đặc biệt 14607 80398
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Đầu

Đuôi

Đuôi

0 7 2 3
1   9
2 0 1
3 0 3 4 1
4 1 3 3 8
5   0 4 4 5
6 3 6 8 0 2
7 0 1 2 8 0 1
8 7 9 2
9 3 4 6 8

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán