Xem kết quả ngày
Mã nhúng
Kết quả xổ số miền bắc Kết quả xổ số miền trung Kết quả xổ số miền nam

XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế - SXTTH

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 08/08/2022)

Giải tám 25
Giải bảy 499
Giải sáu 7561 4686 7830
Giải năm 6453
Giải tư
12417 61544 43717
05446 48738 23578 40537
Giải ba 90791 02052
Giải nhì 98266
Giải nhất 74551
Đặc biệt 552158

Đầu đuôi

0  
1 7 7
2 5
3 0 7 8
4 4 6
5 1 2 3 8
6 1 6
7 8
8 6
9 1 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 07/08/2022)

Giải tám 79
Giải bảy 367
Giải sáu 8633 1385 6732
Giải năm 0811
Giải tư
20862 85055 07640
37503 22909 88381 20447
Giải ba 31745 31022
Giải nhì 16554
Giải nhất 10021
Đặc biệt 269088

Đầu đuôi

0 3 9
1 1
2 1 2
3 2 3
4 0 5 7
5 4 5
6 2 7
7 9
8 1 5 8
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 01/08/2022)

Giải tám 51
Giải bảy 149
Giải sáu 4957 5451 2330
Giải năm 8095
Giải tư
78139 84462 94455
48619 78807 15529 67664
Giải ba 97497 62694
Giải nhì 67713
Giải nhất 61520
Đặc biệt 985387

Đầu đuôi

0 7
1 3 9
2 0 9
3 0 9
4 9
5 1 1 5 7
6 2 4
7  
8 7
9 4 5 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 31/07/2022)

Giải tám 14
Giải bảy 111
Giải sáu 2039 1296 2341
Giải năm 8108
Giải tư
16279 48646 72001
04210 01264 69307 64117
Giải ba 37099 95225
Giải nhì 99557
Giải nhất 37069
Đặc biệt 149303

Đầu đuôi

0 1 3 7 8
1 0 1 4 7
2 5
3 9
4 1 6
5 7
6 4 9
7 9
8  
9 6 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 25/07/2022)

Giải tám 49
Giải bảy 154
Giải sáu 7982 3451 1364
Giải năm 3577
Giải tư
34930 16580 54125
54617 78631 85500 34420
Giải ba 98256 51905
Giải nhì 94551
Giải nhất 37221
Đặc biệt 766696

Đầu đuôi

0 0 5
1 7
2 0 1 5
3 0 1
4 9
5 1 1 4 6
6 4
7 7
8 0 2
9 6
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 24/07/2022)

Giải tám 29
Giải bảy 965
Giải sáu 7697 5789 8311
Giải năm 9295
Giải tư
33558 76100 83654
37454 01335 15992 14488
Giải ba 92713 72651
Giải nhì 12686
Giải nhất 65480
Đặc biệt 070135

Đầu đuôi

0 0
1 1 3
2 9
3 5 5
4  
5 1 4 4 8
6 5
7  
8 0 6 8 9
9 2 5 7
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 18/07/2022)

Giải tám 03
Giải bảy 021
Giải sáu 7824 9993 2945
Giải năm 4478
Giải tư
29494 29884 46977
87887 54227 96399 12286
Giải ba 50008 94099
Giải nhì 64347
Giải nhất 40630
Đặc biệt 970648

Đầu đuôi

0 3 8
1  
2 1 4 7
3 0
4 5 7 8
5  
6  
7 7 8
8 4 6 7
9 3 4 9 9
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 17/07/2022)

Giải tám 47
Giải bảy 790
Giải sáu 8328 2785 7972
Giải năm 9863
Giải tư
84065 00619 67081
08636 18090 17468 80889
Giải ba 47379 95855
Giải nhì 71013
Giải nhất 00133
Đặc biệt 135708

Đầu đuôi

0 8
1 3 9
2 8
3 3 6
4 7
5 5
6 3 5 8
7 2 9
8 1 5 9
9 0 0
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 11/07/2022)

Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 9220 9901 9922
Giải năm 2160
Giải tư
98464 05308 93113
64342 90190 46078 24154
Giải ba 41700 75039
Giải nhì 87642
Giải nhất 85257
Đặc biệt 546784

Đầu đuôi

0 0 1 8
1 3 5
2 0 2
3 9
4 2 2
5 4 7
6 0 4
7 4 8
8 4
9 0
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Xổ Số ThừaThiênHuế Xổ Số ThừaThiênHuế (ngày 10/07/2022)

Giải tám 36
Giải bảy 768
Giải sáu 0667 1267 3649
Giải năm 2829
Giải tư
46622 58431 44805
65481 32473 84415 92214
Giải ba 00331 13915
Giải nhì 07855
Giải nhất 01257
Đặc biệt 711311

Đầu đuôi

0 5
1 1 4 5 5
2 2 9
3 1 1 6
4 9
5 5 7
6 7 7 8
7 3
8 1
9  
Chờ kết quả : XS<Mã Tỉnh> CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU<Mã Tỉnh> gửi 8585

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Dự đoán